Bloembakken en bloempotten. Bijna elke tuin wordt ermee opgesierd. Maar juist bloembakken en bloempotten worden vaak vergeten water te geven. Bovendien gedijen planten die in bloembakken worden gehouden veel beter door een regelmatige beregening.

Het druppelsysteem van SummerRain voorziet in druppelaars, die kunnen worden verbonden met een steekpen of een kleine sproeier.

Al naar gelang de waterbehoefte kunnen de druppelaars worden afgesteld op 1, 2 of 4 liter per uur.

Onzichtbaar en zonder geluid zorgt het druppelsysteem voor de juiste vochtigheid van de aarde.

Merkbaar is dat uw bloembakken er florissant bij staan. Ook als het hoogzomer is.

Ook wanneer er tijdens de vakantie dagen van droogte zijn geweest. Het druppelsysteem (eventueel gecombineerd met bordersproeiers en/of Pop-up's) kan worden gekoppeld aan een beregeningscomputer.


Duidelijk is dat SummerRain een flexibel sproeisysteem biedt dat helemaal aan uw wensen

(en die van uw tuin) kan worden aangepast.

Voor het opstellen van het sproeiplan is het volgende belangrijk:

• Bij een normale waterdruk kunnen er maximaal 45 druppelaars op één buitenkraan.

• Druppelaars zijn er in drie volumes: 1 liter, 2 liter en 4 liter per uur.

• De druppelaars kunnen met een klein stukje spaghettislang worden verbonden met een steekpen of een kleine sproeier


De drie sproeisystemen van SummerRain, die ook  in combinatie toegepast kunnen worden zijn de navolgende:
• gazonsysteem, pop-up's
• bordersysteem, bordersproeiers
• druppelsysteem, druppelaars
Deze drie sproeisystemen kunnen zodanig op elkaar afgesteld worden, dat bij een laag waterverbruik, de waterverdeling maximaal blijft.

Zodoende kan een optimale beregening van elke plek in de tuin gerealiseerd worden.Druppelsysteem